TEACHERS

Accredited Teachers of
1st Bollywood Dance Academy Greece

2015

Eirini Georgiou

Eirini-Georgiou

Dimitra Douka

Douka

Eirini Lai

Lai

Niki Louladaki

Niki Louladaki

Valentini Moschou

SIte-Thump

Andria Panagiotopoulou

Andria Panagiotopoulou

2016

Anastasia Adam

t1-61

Anastasia Villioti

Villioti

Anastasia Deligianni

Deligianni

Sylvia Sofianou

Sylvia

2017

Maria Antikidou

Sofia Theodoropoulou

 Helen Kouvaka

Ismini Stamatogianni

Kaly Stasinou