Μαθήματα

1st Bollywood Academy Greece_Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 2019-20

1st Bollywood Academy Greece_Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα 2019-20

Τα μαθήματα της 1st Bollywood Dance Academy Greece
στο Artistic Studio Oriental Expression

Λειτουργούν τα εξής τμήματα για ενήλικες και παιδιά!

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Κάθε Δευτέρα 18.00 – 19.00
Κάθε Τετάρτη 18.00-19.00

ΑΡΧΑΡΙΟ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Κάθε Δευτέρα 19.00 – 20.00
Κάθε Σάββατο 14.00 – 15.00

ΜΕΣΑΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Κάθε Τετάρτη 19.00 – 20.00
Κάθε Πέμπτη  20.00 – 21.00

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Κάθε Παρασκευή 20.00 – 21.00
Κάθε Σάββατο 15.00 – 16.00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Κάθε Παρασκευή 21.00 – 22.30

Δάσκαλοι: Άννα Δημητράτου, Sumon Rudra