Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πρόγραμμα Σπουδών (διαμένοντες Αθήνα)

Πρόγραμμα σπουδών Bollywood Dance για Επαγγελματίες: 2 έτη σε «Bollywood Dance και Κλασικό Ινδικό Χορό» και 1 έτος εξειδίκευσης. Με την αναγνώριση και πιστοποίηση του Παγκοσμίου Συμβουλίου Χορού και της 1st Bollywood Dance Academy Greece.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακολουθούν με συνέπεια όλα τα μαθήματα της Ακαδημίας που αφορούν το Bollywood Dance και τον Κλασικό Ινδικό Χορό, καθώς και τα 2μηνιαία Εντατικά Bollywood Dance Trainings και τα 6μηνιαία Bollywood Dance Master Trainings.