ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μαθήματα
Δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων μας εδώ.

Εντατικά Trainings
Δείτε τα προγραμματισμένα εντατικά training της ακαδημίας εδώ.

Master Trainings
Δείτε τα προγραμματισμένα Master Trainings του προγράμματος “Be a Bollywood Dance Professor” εδώ.