5ο Φεστιβάλ Φώτο

5ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χορών
Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουλίου 2017

Απονομή Master Diplomas στους Πιστοποιημένους Δασκάλους
του Προγράμματος “Be a Bollywood Dance Professor”
Κυριακή 9 Ιουλίου 2017