Μαθήματα

Τα μαθήματα της 1st Bollywood Dance Academy Greece
στο Artistic Studio Oriental Expression

Λειτουργούν τα εξής τμήματα για ενήλικες και παιδιά!

ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Κάθε Δευτέρα 17.00 – 18.00
Κάθε  Τετάρτη 18.00 – 19.00

ΑΡΧΑΡΙΟ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Κάθε Δευτέρα 19.00 – 20.00
Κάθε Τετάρτη 19.00 – 20.00
Κάθε Σάββατο 13.00 – 14.00

ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Κάθε Δευτέρα 19.00 – 20.00
Κάθε  Τετάρτη  19.00 –20.00 ΚΑΙ 20.00 – 21.00

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Κάθε Σάββατο 14.00 – 15.00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Κάθε Παρασκευή 21.00 – 22.30