Φωτογραφίες 2016 – 2017

Mega Bollywood Dance Show με τον Naz Choudhury
Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016
PassPort Κεραμεικός
Σεμινάρια με τον Naz Choudhury
Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016
 
Παρουσίαση στο Metro Stages του Συντάγματος
Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016
 
Εντατικό Bollywood Dance Training με την Άννα Δημητράτου
Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016